کمک به فقرا حتی از مایحتاج زندگی خود!

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

از همسر شهید مدرس نقل شده:

شهید مدرس هر روز که از مجلس شورا بر می گشت، میدیدم، یکی از لباس هایش نیست.

وقتی علتش را می پرسیدم، می گفت: در راه به سائل دادم.

روزی سائلی به در منزل ما آمد. مرحوم مدرس که چیزی نداشت تا به او بدهد، به من گفت:

این دیگ آشپزخانه را ببر در دکان مشهدی عبدالکریم بقال بگذار، و قدری پول بگیر و بیاور تا به این سائل بدهم.

گفتم: غیر از این، دیگر در خانه دیگی نداریم.

فرمود اشکال ندارد!

 

منبع:کتاب حکایات آسمانی

مولف: فاطمه محمدی

/ 0 نظر / 28 بازدید