امام آمد...او هم خواهد آمد...

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم...ای مطرب داوود دم، آتش بزن در رخت غم

بردار بانگ زیر و بم، هنگام سرخوانیست اینمست و پریشان توام، موقوف فرمان توام

اسحاق و قربان تو ام، کاین عید قربانیست اینگلهای سرخ و زرد بین، آشوب بردابرد بین

در قعر دریا گرد بین، موسی عمرانیست اینهر جم را جان میکند، جانرا خدادان می کند

داد سلیمان می کند، یا حکم دیوانیست اینگویی شوی بیدست و پا، چوگان او پایت شود

در پیش سلطان میدوی، کین سیر ربانیست اینخورشید رخشان می رسد، مست و خرامان می رسد

با گوی و چوگان می رسد، سلطان میدانیست اینآن آب باز آمد بجو، بر سنگ زن اینک سبو

سجده کن و چیزی مگو، کین سر ربانیست اینبسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیرین لقا

بسم الله ای شمس و الضحی، بسم الله ای عین الیقین

 

« مولانا »

منبع: نارنجستان


/ 0 نظر / 26 بازدید