امام آمد...او هم خواهد آمد...

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم



...ای مطرب داوود دم، آتش بزن در رخت غم

بردار بانگ زیر و بم، هنگام سرخوانیست این



مست و پریشان توام، موقوف فرمان توام

اسحاق و قربان تو ام، کاین عید قربانیست این



گلهای سرخ و زرد بین، آشوب بردابرد بین

در قعر دریا گرد بین، موسی عمرانیست این



هر جم را جان میکند، جانرا خدادان می کند

داد سلیمان می کند، یا حکم دیوانیست این



گویی شوی بیدست و پا، چوگان او پایت شود

در پیش سلطان میدوی، کین سیر ربانیست این



خورشید رخشان می رسد، مست و خرامان می رسد

با گوی و چوگان می رسد، سلطان میدانیست این



آن آب باز آمد بجو، بر سنگ زن اینک سبو

سجده کن و چیزی مگو، کین سر ربانیست این



بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیرین لقا

بسم الله ای شمس و الضحی، بسم الله ای عین الیقین

 

« مولانا »

منبع: نارنجستان


/ 0 نظر / 34 بازدید