خیلی حسین زحمت ما را کشیده است...!!

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

خبـــر فـوری ست ! خیلی فـوق العاده

 

خبـــــر را یک نفــر با گــــــــــــــریه داده

 

 

بــه همراه ِ همـــه "مهــــــدی" زهـــرا

نجــف تا کـــــــــــــــــربلا ، پای ِ پیــــاده

 

 

"سیدامیرحسین میرحسینی"
 
 
/ 0 نظر / 31 بازدید