مگه ما امام زمان(عج) نداریم!

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

به روایت از کریم مطهری همرزم شهید علی چیت سازیان:

از گشت برگشتم، خسته و درمانده که جواب علی آقا رو چی بدم.

چند بار از دمدمای غروب تا کله ی سحر رفته بودم مسیر رو شناسایی کنم اما همون ابتدای کار با بچه ها می خوردیم به میدان مین و موانع.

علی آقا وضعیت تنگه ی سومار رو می خواست، یعنی خیلی جلوتر از اونجا که ما کپ می کردیم.

مسئول تیم شناسایی بودم. گزارش رو باید من می دادم، اما چطوری؟!

گفتم: "نمیشه"

جواب نداد.

گفتم: "چند بار رفتم، از هر طرف سیم خاردار داره و میدان مین."

معلوم بود که یک کم عصبی شده. آخه وقتی غیرتی میشد، چشمای سبزش رو می دوخت به یه گوشه.

داشتم عذر و بهانه می آوردم که فریاد زد: "مگه ما امام زمان(عج) نداریم؟!"

این رو با تمام وجودش فریاد کرد.

و گفت: "همین الان بریم."

مات و درمانده گفتم: "حالا؟ توی روز روشن؟!"

گفت: "همین الان!"

و رفتیم و شد!

 

منبع: کتاب دلیل

مولف: حمید حسام

/ 0 نظر / 27 بازدید