با خدا باش پادشاهی کن...

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

خدا همه وقت خداست و ما هم به یاد او هستیم. هر اندازه با خدا هستی، هستی، و الا نیستی.

منعم بهتر از نعمت است. مبادا نعمت شما را از منعم غافل کند.

دل باید مشغول یاد خدا باشد و دست مشغول کار دنیا. برخلاف کسانی که ظاهرشان مشغول نماز و عبادت است و فکر و دلشان مشغول یاد دنیا.

توجهت به هر چه باشد، قیمت تو همان است. اگر توجهت به خدا و خوبان خدا باشد، قیمتی میشوی. حواس تو به هر که رفت، تو همانی.

اگر خدا را زیاد یاد کنی،به جایی می رسی که به هر طرف رو کنی، قبله است. همانطور که خداوند فرمود: اینما تولوا فثم وجه الله: به هر طرف که روی برگردانی، همانجا وجه خداست.

 

منبع: کتاب مصباح الهدی در نگرش و روش عرفانی اهل محبت و ولاء

تالیف: مهدی طیب

/ 0 نظر / 39 بازدید