برای مخاطب خاص

خیلی وقت بود میخواستم این نکته را یادآور بشوم:

 اگر در گذشته موردی بوده، هم بخشیدم و هم فراموش کردم( حقیقتا اعتقاد دارم که علت اختلاف سلیقه ی دوستان در گذشته با من در این بوده که چون ایشان از من مهربانتر بودند و بر همین اساس با بنده اختلاف سلیقه داشتند اما در هدف با من یکی بودند به همین سبب این دوستی پا بر جا ماند) و از دوستانم  میخواهم که ایشان هم حقیر را ببخشند.  گذشته ها گذشته و باید به مسیری که در پیش داریم فکر کنیم. فقط یکبار فرصت زندگی داریم.و یاد خدا و یاد مرگ تنها راه نجات است. مطمئن باشیم که خدا بهترین تقدیرها را برای ما نوشته و خواهد نوشت پس خود را به بهترین! بسپاریم. برای دوستانم و خانواده ی محترمشان آرزوی بهترینها و سعادت دنیا و آخرت را میکنم. همچنان دعاگو هستم و نیازمند دعای بزرگواران.

/ 0 نظر / 30 بازدید