علامه جعفری و درس خواندن با عشق

بسم الله الرحمن الرحیم

آقاى على رضا جعفرى فرزند علامه نقل مى کند:
ایشان علامه محمد تقى جعفرى چه در ایام طلبگى و چه پس از آن چنان مطالعه مى کردند که از اطراف غافل مى شدند نقل مى کردند که هنگام تحصیل در مدرسه صدر در نجف روزى نزدیک به ظهر در حجره اى آبگوشتى بر سر چراغ بار گذاشتم و سپس مشغول مطالعه شدم پس از چندى ناگهان متوجه شدم که طلاب مدرسه در حال شکستن درب حجره هستند با سرعت در را باز کردم و با حالت اعتراض خطاب به آنان گفتم من مشغول مطالعه هستم چرا مزاحم مى شوید که در همین حین به ناگاه متوجه شدم که تمامى حجره را دود گرفته و طلاب به تصور اینکه حجره من آتش ‍ گرفته براى کمک و نجات من آمده اند من از فرط توجه به مطالب مورد مطالعه چیزى متوجه نشده ام . عشق ایشان به مطالعه و تحقیق تا آخرین روزهاى حیاتشان نمایان بود. برخى افراد که تازه در مسیر تعلم و دانش ‍ آموزى قدم گذارده بودند هنگامیکه در مراجعه به استاد از ایشان مى خواستند که راجع به شیوه درس خواندن به آنان رهنمودى بدهند پاسخ مى دادند که درس خواندن تنها با عشق میسر است.


/ 0 نظر / 71 بازدید