علم و جهل

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

عامه ی مردم دو حجاب دارند: جهل و جهل به جهل.

اولیای غیر معصوم یک حجاب دارند: جهل و علم به جهل.

معصوم حجاب ندارد: علم.

 

کلید غنا، فقر در درگاه ربوبی است و کلید قدرت، اظهار عجز است و کلید علم، اظهار و اقرار به جهل است.

لا ادری نصف العلم: نمیدانم نیمی از دانایی است. اگر به جهل خود یقین کردی، راه علم به رویت باز شده است. سه بار بگو نمیدانم، یکی برای دنیا، دیگری برای برزخ، سومی برای قیامت. یعنی نه تنها الان نمیدانم، همواره هم نخواهم دانست. وقتی به جهل خود اقرار کردی، خزائن علم الهی به رویت باز میشود.

 

منبع: کتاب مصباح الهدی در (نگرش و روش عرفانی اهل محبت و ولاء)

تالیف: استاد مهدی طیّب

/ 0 نظر / 30 بازدید